Teenused

Teenused

Elekter

Kilpide paigaldamine ja ühendamine

Tugevvoolu kaablite paigaldamine

Pistikupesade paigaldamine

Kaabliredelite paigaldamine

Valgustus

Lülitite paigaldamine

Valgustite paigaldamine

Valgustirennide paigaldamine

Maandus

Maandupaigaldamine

Piksekaitse paigaldamine

Potentsiaaliühtlustussüsteemide paigaldamine

Küte

Elektriline põrandaküte paigaldamine ja ühendamine

Vesipõrandaküte regulaatorite ja kollektorite ühendamine

Videovalve

Videovalve süsteemide paigaldamine

WiFi

Arvuti võrkude ehitamine

Väike kontori WiFi võrkude ehitamine